Actueel
Lettertypes/grootte

Artikelindex

Op de volgende pagina's vind je het overzicht per niveau van de salarisschalen Kelchtermans voor het personeel van gemeenten, OCMW's en provinciebesturen. Opgelet: met de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling hebben besturen vanaf 2023 het recht om af te wijken van het systeem Kelchtermans. 

De eerste kolom bestaat uit de "weddetrappen" waarbij elke trap staat voor één jaar geldelijke anciënniteit.
De tweede kolom geeft het minimumbarema en het maximumbarema aan 100%.

De bruto jaarbedragen, evenals de bruto maandbedragen, aangepast aan het actuele indexcijfer vind je in de derde en vierde kolom.
In de laatste twee kolommen vind je de bedragen aangepast aan de volgende indexsprong.

<--  Klik hier links op het niveau om de weddeschalen van dat niveau te consulteren.

Heb je vragen in verband met je loon, contacteer je ACOD-afgevaardigde of lokaal kantoor