Actueel
Lettertypes/grootte

Artikelindex

Op de volgende pagina's vind je het overzicht per niveau van de salarisschalen voor het personeel van gemeenten, OCMW's en provinciebesturen.

De eerste kolom bestaat uit de "weddetrappen" waarbij elke trap staat voor één jaar geldelijke anciënniteit.
De tweede kolom geeft het minimumbarema en het maximumbarema aan 100%.

De bruto jaarbedragen, evenals de bruto maandbedragen, aangepast aan het indexcijfer van april 2020 vind je in de derde en vierde kolom.
In de laatste twee kolommen vind je de bedragen aangepast aan de recente indexsprong op 1 oktober 2021.

Heb je vragen in verband met je loon, contacteer je ACOD-afgevaardigde of lokaal kantoor