Uncategorised
Lettertypes/grootte

De missie van de ACOD.

De zes kernwaarden van de ACOD.

Hoewel de ACOD en de socialistische partij dezelfde voorouders hebben, delen ze vandaag enkel nog dezelfde strijd, maar niet hetzelfde bed. De ACOD is een zelfstandige vakbond en dat willen we zo houden.

De ACOD zet zich resoluut af tegen het alomtegenwoordige ‘concurrentie-denken’. De overheersende privatiserings- en liberaliseringsgedachte zet miljoenen mensen letterlijk en figuurlijk in de kou. Het is de oorzaak van de grote werkloosheid en de armoede waardoor onze democratie wordt bedreigd. Bovendien komen ook de sociale zekerheid en de sociale bescherming op de helling te staan.

De ACOD kiest duidelijk voor solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Het zijn waarden die verder reiken dan het politieke vlak. Ze vinden ook hun plaats binnen het economische, sociale en culturele leven.

De socialistische vakbond heeft al heel wat bijdragen geleverd aan onze samenleving. Denken we maar aan het algemeen stemrecht, de leerplicht, de 38-uren week, gelijk loon voor mannen en vrouwen, de collectieve arbeidsovereenkomsten, sociale uitkeringen, de mutualiteit, pensioenen, behoud van de index, etc. Vandaag mag dat misschien allemaal vanzelfsprekend zijn, maar in het begin van de vorige eeuw was het totaal onbestaande.

Als socialistische vakbond komt de ACOD op voor een solidaire samenleving, waarin iedereen op grond van zijn arbeid en behoeften kan delen in de geproduceerde rijkdom. Politieke democratie is onvolledig zonder economische en sociale democratie.

Rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie zijn voor de ACOD geen holle woorden, maar duurzame basisinstrumenten om een stabiele, toekomstgerichte maatschappij te creëren waarin het goed toeven is.