Uncategorised
Lettertypes/grootte

ACOD-LRB behartigt de belangen van het personeel in de lokale en regionale besturen. Maar wij kijken verder dan het individueel belang.

De rol van openbare diensten.

Openbare diensten hebben een grote maatschappelijke rol. Zijn staan garant voor toegankelijkheid, gelijkheid en betaalbaarheid. Zo geven zij mee vorm aan de democratie in de samenleving.

Daarom vindt ACOD-LRB privatiseren en commercialiseren geen goed idee. Het voorzien in basisbehoeften hoort thuis in publieke handen zodat sociale bijdrage en belastinggeld besteed worden in het belang van iedereen. Zorg, onderwijs, kinderopvang, energie, water… zijn geen beleggingsproducten maar sociale basisrechten. Winstbejag is hier niet op zijn plaats.