Jongeren
Lettertypes/grootte

Artikelindex

Neem jij het soms spontaan op voor je collega's? Ben jij op de werkvloer niet bang om problemen aan te kaarten?
En ook al vrees je dat het je niet in dank wordt afgenomen, je rechtvaardigheidsgevoel is toch sterker.
Dan is het goed om aan te sluiten bij de militantenploeg van ACOD.

Als militant van de vakbond:

  • Sta je er niet alleen voor, maar pak je problemen samen aan.
  • Staat een grote organisatie achter jou.
  • Kan je leren van de syndicale ervaring van anderen.
  • Kan je overleggen hoe je best optreedt.
  • Leer je wat jouw syndicale rechten en plichten zijn.

In de lokale en regionale besturen zijn er - op enkele uitzonderingen na - geen sociale verkiezingen. De syndicale bescherming die geldt in de privésector is daardoor niet van toepassing op onze militanten. Maar de Wet op het Syndicaal Statuut van de openbare sector verbiedt wel dat syndicaal werk wordt meegenomen in evaluaties, tucht, enz. Ook de Codex over het Welzijn op het werk verbiedt pesterijen omwille van syndicale overtuiging.

Of je statutair of contractueel bent: je bent sterker als je deel uitmaakt van een ACOD-militantenploeg.

Interesse? Contacteer je lokaal kantoor of spreek een ACOD-afgevaardigde aan binnen je bedrijf. 

Lees verder voor meer info over de wetgeving en bescherming.