Jongeren
Lettertypes/grootte

Artikelindex

Neem jij het soms spontaan op voor je collega's? Ben jij op de werkvloer niet bang om problemen aan te kaarten?
En ook al vrees je dat het je niet in dank wordt afgenomen, je rechtvaardigheidsgevoel is toch sterker.
Dan is het goed om aan te sluiten bij de militantenploeg van ACOD.

Als militant van de vakbond:

  • Sta je niet alleen maar pak je problemen samen aan.
  • Haal je de menselijkheid in werk weer naar boven.
  • Staat een grote organisatie achter jou met een rijke syndicale ervaring.
  • Leer je meer over syndicale rechten en plichten om ze ook af te dwingen in de praktijk.
  • Sluit je aan bij een leuke bende met kameraadschap en engagement als gemeenschappelijke deler.

In de lokale en regionale besturen zijn er - op enkele uitzonderingen na - geen sociale verkiezingen. De syndicale bescherming die geldt in de privésector is daardoor niet van toepassing op onze militanten. Maar de Wet op het Syndicaal Statuut van de openbare sector verbiedt wel dat syndicaal werk wordt meegenomen in evaluaties, tucht, enz. Ook de Codex over het Welzijn op het werk verbiedt pesterijen omwille van syndicale overtuiging.

Of je statutair of contractueel bent: je bent sterker als je deel uitmaakt van een ACOD-militantenploeg.

Interesse? Contacteer je lokaal kantoor of spreek een ACOD-afgevaardigde aan binnen je bedrijf. 

Lees verder voor meer info over de wetgeving en bescherming.

JoinUsFoto 1