Jongeren
Lettertypes/grootte

De leerplicht haalde kinderen uit de fabrieken en mijnen.  Samenlopend met het verbod op kinderarbeid, kwam het recht op onderwijs.

In België werd op 19 mei 1914 de leerplicht voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar ingevoerd, met verder opbouw tot 14 jaar. Het wetsvoorstel werd ingediend door Prosper Poullet, minister van Kunsten en Wetenschappen in de katholieke regering de Broqueville. Het debat in de kamer sleepte vijf maanden aan.

België was een laatkomer. In Duitsland gold de leerplicht in alle deelstaten al sinds 1850. Ook Engeland (1870-1880), Luxemburg (1881), Frankrijk (1882) en Nederland (1900) gingen België voor.

Samen met de leerplicht werd ook het Medisch schooltoezicht opgericht. Er was kritiek dat de concentratie van kinderen hun gezondheid zou aantasten.

Van 1977 tot 1981 stond het uitbreiden van de leerplicht in alle regeerakkoorden, maar het was wachten op de wet van 29 juni 1983 voor de leerplicht tot 18 jaar.

Heel recent, in maart 2019, werd de startleeftijd vervroegd naar 5 jaar. De wetswijsiging gaat in vanaf schoojaar 2020-2021. De leerplicht zal dan gelden van 5 tot 18 jaar.

Het recht op onderwijs staat in de grondwet ingeschreven. De leerplicht geldt voor alle kinderen op het grondgebied van België.

Ken je sociale geschiedenis: zie Rode peper campagne

Bron: Wikipedia

         Digitale bibliotheek voor de Nederlands letteren