Uncategorised
Lettertypes/grootte

De vakbond werkt voor jou.  Op welke manier(en) we dat doen en op welk vlak, lees je hier.

Je informeren is ons werk

De ACOD informeert je op regelmatige basis. 
We houden je op de hoogte van actuele thema's zoals gezondheid en veiligheid, arbeidsomstandigheden, loopbaanonderbreking,... De ACOD grijpt niet alleen in bij problemen. Wij wegen ook op de besluitvorming, analyseren kritisch informatie en communiceren over onze standpunten.
De resultaten van onze acties en akkoorden vind je terug in ons ledenmagazine Tribune en op onze website.

Je adviseren is ons werk

De ACOD verleent dagelijks advies.
Wil je een stapje hogerop? Of wil minder werken maar geraak je niet wijs uit de verschillende systemen?
We geven je graag raad bij de belangrijke beslissingen in je loopbaan.

Je inspraak geven is ons werk

De ACOD vertegenwoordigt haar leden in de onderhandelings- en overlegcomités met de werkgevers en beleidsmakers.
Elk lid heeft bij ons een stem. We moedigen onze leden daarom aan om hun zegje te doen.
Inspraak is maar mogelijk als onze leden betrokken en actief zijn.
Blijf niet aan de zijlijn staan, maar maak mee het verschil.

Luisteren is ons werk

Je lokale ACOD-afgevaardigde is je persoonlijk aanspreekpunt. Bij hem of haar kan je altijd terecht met je vragen en problemen.
Je afgevaardigde is de link met je sector en zoekt samen met jou naar oplossingen. Alles wat de kwaliteit van je job beïnvloedt, is belangrijk voor de ACOD.
Is er in jouw dienst geen afgevaardigde en wil je je graag zelf hiervoor engageren: neem contact op met je plaatselijk ACOD kantoor

Je verdedigen is ons werk

Ook jij als werknemer van een openbare dienst verdient een degelijke bescherming. Stel je krijgt af te rekenen met een arbeidsongeval, met een negatieve waardering of ontslag. Dan staat ACOD voor je klaar: behandelt je dossier, oefent controle uit, zorgt dat alles op een correcte manier verloopt en staat je juridisch bij.
De ACOD heeft een gedreven en enthousiaste jongeren- en seniorenwerking. Daardoor kunnen we je zowel in het begin, als tijdens én na je beroepsloopbaan de nodige steun bieden en je rechten verdedigen.

 

Foto  met PLAYMOBIL®-materiaal*

*Het gebruik van PLAYMOBIL®-materiaal betekent geenszins dat deze webstie door geobra Branstätter of haar dochtermaatschappijen ondersteund, toegestaan of op een andere manier goedgekeurd werd, en dat noch geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG noch haar dochtermaatschappijen voor de inhoud van deze website verantwoordelijk is.