Uncategorised
Lettertypes/grootte

"Samen sterk" is onze slogan.  Om deze slogan in te vullen, werken we met heel wat (inter)nationale partners samen, op allerlei vlakken.

Onze partners in onze structuren

Samen met onze Waalse collega's van CGSP-ADMI en Brusselse collega's van ALR-LRB vormen we de federale sector.

ACOD - Algemene Centrale van de Openbare Diensten - webiste www.acodonline.be

ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond - website www.abvv.be 

ABVV Jongeren 

EPSU - European Federation of Public Service Unions - website www.epsu.org 

EVV - Europees vakverbond - webstie www.etuc.org 

IVV - Internationaal Verbond van Vrije vakverenigingen - website www.ituc-csi.org 

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden tussen de sociale partners werkgeversorganisatie VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en de drie representatieve vakbonden:  

Diverscity - Samen werken aan een divers personeelsbeleid in de lokale besturen

GSD-V - Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen waar besturen kunnen bij aansluiten voor sociale voordelen en hulpverlening.

Partnerschap andere organisaties

Het ABVV is partnerorganisatie in 11.11.11 

Het ABVV maakt het werk mee mogelijk van FOS

Het ABVV is de belangrijkste stakeholder van de sociaal-culturele organisatie Linx+

ACOD en ABVV participeren in acties van Hart boven Hard