PLAYMOBIL®-figuren*

Uncategorised
Lettertypes/grootte

De openbare diensten binnen de lokale en regionale besturen

 

ACOD LRB is de socialistische vakbond van het personeel van de Lokale en Regionale Besturen. Hij verenigt statutaire en contractuele personeelsleden die werken voor de lokale overheid of openbare diensten (de OD uit ACOD). De sector is heel divers: steden en gemeenten, OCMW's, lokale en federale politie, provinciebesturen, intercommunales, autonome bedrijven, lokale ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, kinderopvang, enz.

*Het gebruik van PLAYMOBIL®-figuren betekent geenszins dat deze webstie door geobra Branstätter of haar dochtermaatschappijen ondersteund, toegestaan of op een andere manier goedgekeurd werd, en dat noch geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG noch haar dochtermaatschappijen voor de inhoud van deze website verantwoordelijk is.