Jongeren
Lettertypes/grootte

De drie grote vakbonden hebben samen een pensioenkrant gemaakt. Heb je hem al gelezen?
ACOD licht er een thema uit: de toekomst van de jongere generatie.

Als oudere werknemers langer moeten werken, dan moeten jongeren langer wachten op een job. Dit betekent een vertraagde start van hun loopbaan. De maatregelen die de regering vandaag neemt, hebben grote impact op de jongeren van vandaag en morgen.

Daarom heeft de Pensioenkrant van de vakbonden op pagina 3 een stuk over jonge mensen:

 “Begin al maar te sparen. Als het zo voortgaat, krijg je straks geen pensioen en werk je tot je 70ste”. Al enkele jaren probeert men ons wijs te maken dat jongeren hun pensioen kunnen vergeten. Dat ze langer moeten werken en andere oplossingen moeten vinden, want de wettelijke pensioenen zijn gedoemd te verdwijnen. Ze moeten tevreden zijn met jobs waar weinig of geen sociale bijdragen mee gemoeid gaan. Ze moeten aanvaarden om langer en harder te werken. En ze moeten slikken dat miljarden naar fiscale paradijzen stromen.

Sommigen laten uitschijnen dat de financiering van de pensioenen van een ‘kas’ afhangt, die stilaan leeg raakt naarmate de werknemers met pensioen gaan. Die ‘kas’ zou dus uitgeput zijn tegen dat jongeren van vandaag straks met pensioen gaan. Onzin! De pensioenen worden niet gefinancierd via een ‘kas’ die op één bepaald moment gevuld is en die nu leegloopt, maar door de herverdeling van de rijkdom die ieder jaar wordt geproduceerd. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is het pensioen geen zaak van ouderen alleen, maar van alle werknemers zonder uitzondering. Vandaag strijden voor een beter pensioen voor de mensen die straks met pensioen gaan, is ook opkomen voor je eigen rechten. De regels die men vandaag vastlegt, zullen gelden voor alle werknemers en alle werkneemsters in de toekomst.

Pensioensparen, de oplossing?

De privéverzekeraars van hun kant hebben wel begrepen dat de pensioenen ook een zaak van de jongeren zijn. Ze verspreiden allerlei verleidelijke reclame en profiteren van de onheilspellende berichten over de toekomst van het wettelijk pensioen om hun producten aan te bieden. De overheid moedigt dit soort beleggingen fiscaal aan. Puur boerenbedrog!

  • Enerzijds kosten die beleggingen een pak geld (de verzekeraar moet immers winst maken)
  • ze zijn vaak niet-transparant – je weet immers zelden waarin het geld belegd wordt –
  • en ook niet veilig (de kans op een faillissement van het pensioenfonds is reëel).