Foto: Pixabay

OCMW
Lettertypes/grootte

Vakbonden en werkgevers bereikten in april een akkoord over de inhoud van een nieuw Sectoraal Akkoord 2020 voor de lokale besturen. In juni werden ze het ook eens over de concrete uitvoering.


Het akkoord geldt voor 1 jaar en garandeert een koopkrachtverhoging voor het personeel van o.a. gemeentenn, OCMW's en welzijnsverenigingen. 
Besturen die in 2019 of 2020 reeds een lokaal akkoord hebben afgesloten dat de koopkracht verhoogt, mogen deze inspanningen verrekenen in dit sectoraal akkoord onder bepaalde voorwaarden.

Meer lezen