Foto: Pixabay

OCMW
Lettertypes/grootte

Het corona-virus, dat eerst werd afgedaan als een banale griep, is diep doorgedrongen in ons dagelijks leven. De impact is wereldwijd. Ook in ons dagelijks leven en op het werk moeten we rekening houden met  COVID-19. De ACOD verzamelde getuigenissen van op de werkvloer.

Sabine – de sociaal assistente

Wat mij heel erg getroffen heeft de voorbije weken is de flexibiliteit en creativiteit van onze stedelijke organisatie. Mijn dienst ondersteunt het vrijwilligerswerk in onze stad. Op 24 uur stond het platform 'Antwerpen helpt' op poten voor wie hulp nodig heeft en wie hulp wil bieden in de coronacrisis.

Op 24 uur ging een nieuwe locatie voor daklozenopvang open. Op 2 dagen tijd werden 5 medische triageposten opgericht en bemand. De sociale centra en stadsloketten gooiden hun werking volledig om zodat ze op een veilige manier open blijven voor de noodzakelijke dienstverlening.
De huidige situatie toont hoe waardevol de publieke diensten zijn. Na corona zal de samenleving moeten genezen. Niet alleen van de gevolgen van het virus. Maar misschien nog meer van het overheersende economische denken van de voorbije 25 jaar. Zien we vandaag duidelijker wat echt telt? Ik hoop het.

Stijn – de cateringplanner


In onze administratie klantenbeheer van de centrale keuken van het OCMW-Brugge kregen de 4 medewerkers de mogelijkheid om van thuis uit te werken.
We zitten met 4 in een bureau op een oppervlakte geschikt voor 2 medewerkers, waardoor we niet volledig kunnen beschikken over de afstand die ons opgelegd wordt. 

Sedert de afspraken en de lichte vorm van Lockdown worden we ook geconfronteerd met enorm veel nieuwe aanvragen wat de werkdruk heel wat verhoogt. Aan het einde van de dag zijn we op maar voldaan ten aanzien van de klanten die we konden helpen. Voor ons is het ook zeer moeilijk om ons veilig te voelen. We komen nog in contact met de vele medewerkers die zelf met klanten in contact komen, zoals de chauffeurs, koks, keukenmedewerkers en medewerkers van het Management Team.

Lees ook:

Getuigenissen uit de zorg: Eric, spoedverpleegkundige - Mieke, kinderbegeleider - Martine, medewerker woonzorgcentrum

Getuigenissen uit gemeenten: Louise, projectleider - Danny, dierenoverlastbeheerder

Getuigenis Politie: Tom, wijkinspecteur

Getuigenis Brandweer: Dirk, verpleger-brandweerman