Politie
Lettertypes/grootte

Het corona-virus, dat eerst werd afgedaan als een banale griep, is diep doorgedrongen in ons dagelijks leven. De impact is wereldwijd. Ook in ons dagelijks leven en op het werk moeten we rekening houden met  COVID-19. De ACOD verzamelde getuigenissen van op de werkvloer.

Tom – de wijkinspecteur


Als wijkinspecteur werken in tijden van Corona is niet evident. Het is namelijk onze taak om zo dicht mogelijk bij de burger te staan en laat dit nu dat zijn dat niet meer mag. Op welke veilige manier kan je huisbezoeken of controles op woonst doen?

Een constante druk die je ervaart in je werk: deurklinken die je vastneemt, collega's die minder zorgzaam met de maatregelen omgaan, plots iemand die hoest, tientallen keren per dag handen wassen, ... Al deze zaken zorgen ervoor dat er een voortdurende spanning en ongerustheid heerst.

Zelf hebben wij één mondmasker in gebruik. Zodra we dit gebruikt hebben moet dit weggegooid worden. Uiteraard zijn we gemotiveerd om onze taken zo goed mogelijk uit te voeren, maar deze situatie maakt het ons wel heel moeilijk.

Ons takenpakket is veranderd in die zin dat kantschriften, verhoren en apo's moeten blijven liggen, maar zo gaan we na deze crisis weer extra werk hebben. Dat zorgt voor emotionele druk omdat wij nu een berg werk genereren!

En ja blijven werken is goed, maar velen van ons hebben ook schoolgaande kinderen die nu thuis zitten. Dit is absoluut niet evident om te combineren. Hopelijk wordt dit ooit gewaardeerd door onze overheid of wordt de politie enkel gewaardeerd in tijden van crisis...?

Lees ook:

Getuigenissen uit de zorg: Eric, spoedverpleegkundige - Mieke, kinderbegeleider - Martine, medewerker woonzorgcentrum

Getuigenissen uit gemeenten: Louise, projectleider - Danny, dierenoverlastbeheerder

Getuigenissen uit OCMW-diensten: Sabine, sociaal assistente - Stijn, cateringplanner

Getuigenis Brandweer: Dirk, verpleger-brandweerman