Foto: Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Even terug in de tijd. Op 3 oktober 2018 voerden ACOD, ACV-OD en VSOA actie aan de hoofdzetel van de Vereniging voor Steden en Gemeenten. Na de actie verklaarden de werkgevers zich akkoord om onderhandelingen te starten over de invulling van 1,1% loonsopslag, analoog met het VIA-akkoord voor de non-profit.
De onderhandelingen verliepen daarna heel moeizaam. Pas in april 2020 kwam het tot een akkoord over de inhoud en in juni 2020 over de concrete uitvoering.

Voor wie geldt het akkoord?

• voor alle VIA-personeel (Vlaamse zorgsector, jeugd, cultuur, kinderopvang,…)
• personeel van gemeenten en Autonome Gemeentebedrijven, behalve de havenbedrijven
• personeel van de Intergemeentelijke Samenwerkingen (IGS)
• personeel verbonden aan OCMW’s en welzijnsverenigingen
• Personeel van de provincies en Autonome Provincie Bedrijven

Personeelsleden, die aan de slag zijn via tijdelijke werkgelegenheidsmaatregelen, kunnen uitgesloten worden . 

Samenvatting

Met ingang van 01.01.2020:

  1. Voor wie het maximum van € 8 per maaltijdcheque niet heeft: recurrente (blijvende) verhoging van de maaltijdcheque met maximaal € 100 werkgeversbijdrage per VTE.
    Voor de periode van 01.01.2020 tot 30.06.2020 is er een eenmalige correctie van maximaal €50 via een tijdelijke verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques of het toekennen van andere cheques.
  2. Voor iedereen: recurrente koopkrachtverhoging van € 200 per VTE door verhoging van de maaltijdcheques, invoering of verhoging van ecocheques, sport- en cultuurcheques, cadeaubonnen….
  3. Verhoging van de minimale bijdragevoet 2de pensioenpijler tot 2.5% (of gelijkwaardige dekking)

Besturen die in 2019 of 2020 reeds een lokaal akkoord hebben afgesloten dat de koopkracht verhoogt, mogen deze inspanningen verrekenen in dit sectoraal akkoord mits:

  • De minimale koopkrachtverhoging uit dit sectoraal akkoord wordt gegarandeerd zowel voor de cheques als voor de tweede pensioenpijler. 
  • De middelen die het bestuur hiervoor uitgetrokken had, blijven behouden. Men mag deze niet verminderen. Er kan enkel een herschikking van die middelen zijn. Hiervoor moet op lokaal vlak een protocol afgesloten worden met de vakbonden vóór 01/01/2021.

Voor info wat het betekent voor jouw bestuur kan je terecht bij je ACOD-afgevaardigde of ons lokaal kantoor.

Toekomst

Het afgesloten akkoord loopt voor 1 jaar. Nieuwe onderhandelingen zijn in voorbereiding. In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur komt er een nieuwe rechtspositieregeling voor Vlaanderen. Hopelijk verlopen deze besprekingen op een andere manier en krijgt het personeel van de lokale besturen, essentiële diensten tijdens corona, waar het recht op heeft. ACOD maakt alvast van een opwaardering van onze lonen een prioriteit.


Lees ook Essentiële beroepen: boter bij de vis