Actueel
Lettertypes/grootte

Op woensdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen en waarop we hun weerbaarheid en strijdbaarheid vieren!

Jammer genoeg moeten we steeds weer opnieuw dezelfde onopgeloste problemen aanhalen: discriminatie, seksisme, huiselijk geweld, glazen plafond, loon- en pensioenkloof,… 

Onrechtvaardigheid op de werkvloer

Op de werkvloer blijft de structurele genderongelijkheid een feit. De COVID-pandemie maakte dit nog eens pijnlijk duidelijk. Wereldwijd wordt de zorg geleid door mannen maar geleverd door vrouwen. Vrouwen vertegenwoordigen maar liefst 70% van het zorgpersoneel maar bekleden slechts 25% van de directiefuncties. Bovendien is de befaamde loonkloof tussen mannen en vrouwen in de zorgsector volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 25% groter dan die in andere sectoren. Dit is onaanvaardbaar.

Omarm rechtvaardigheid

ACOD ondersteunt dit jaar de internationale campagne van Internationalwomensday.com want samen staan we sterker! Met de slogan #EmbraceEquity – wat zoveel betekent als “OmarmRechtvaardigheid” - vraagt de Internationale Vrouwendag dit jaar aandacht voor het verschil tussen gelijkheid en rechtvaardigheid. Waarom is dat belangrijk? Beide begrippen hebben verschillende en verregaande gevolgen voor achtergestelde groepen mensen, waaronder vrouwen.

“Gelijkheid” betekent simpelweg dat elk individu of elke groep mensen dezelfde middelen en kansen krijgt. Maar niet iedereen vertrekt vanuit eenzelfde positie. “Rechtvaardigheid” houdt rekening met de verschillende situaties waarin mensen zich bevinden en geeft hen de middelen en kansen die nodig zijn om een gelijk resultaat te behalen.

Onderstaande cartoon maakt dit duidelijk (lees verder onder het beeld):

Een voorbeeld uit onze sector. Er is gelijk loon voor gelijk werk. Toch ligt ook in onze sector op het einde van de rit het gemiddeld pensioen van vrouwen veel lager dan van mannen.

In het verleden gold een loopbaan van 40 jaar voor vrouwen. Voor mannen 45 jaar. Toen dat werd gelijk getrokken, was dat in het nadeel van vrouwen en waren er ingrepen nodig om het negatief effect bij te sturen. De gelijkheid op het éne vlak vergrootte de ongelijkheid van het resultaat. 

We hebben dus argumenten genoeg als mensen weer eens vragen waarom die “Vrouwendag” nog nodig is en wanneer het eens “Mannendag” wordt (die is trouwens op 19 november).

Een samenleving in balans

Onrechtvaardigheid heeft doorheen de geschiedenis vooral vrouwen, etnische minderheden, mensen met een handicap, armen en mensen van de LGBTQ+ gemeenschap gemarginaliseerd. Wettelijk gezien hebben minderheidsgroepen misschien wel gelijke rechten maar ze worden toch onrechtvaardig behandeld. Daarom is de strijd voor "rechtvaardigheid” in de maatschappij des te belangrijker! Beleid en oplossingen gebaseerd op rechtvaardigheid houden rekening met de diverse levensomstandigheden van individuen en gemeenschappen en passen zich aan naargelang deze verschillen. Alleen zo kunnen ongebalanceerde sociale systemen – die vooral vrouwen benadelen - aangepakt worden. En dat is de reden dat de Internationale Vrouwendag dit jaar de “rechtvaardigheid” omarmt!

Doe mee met de campagne en acties

ACOD ondersteunt en versterkt de internationale campagne Internationalwomensday.com. Neem gerust een kijkje op de campagnewebsite om inspiratie op te doen.
Maak een foto & omarm jezelf en deel dit op sociale media met #EmbraceEquity of #IWD2023. Zo laat je zien dat ook jij wil bijdragen aan de bewustmaking van discriminatie en vier je de prestaties van vrouwen wereldwijd.
Samen sterk, samen solidair!

Op 8 maart zijn er lokaal heel wat acties. Meer info: Acties 8 maart 2023 - Internationale Vrouwendag

Vertaling: realiteit, gelijkheid, rechtvaardigheid, bevrijding