OCMW
Lettertypes/grootte

De coronacrisis zorgt voor een stijgend aantal dossiers bij de OCMW's. Niet enkel om de financiële gevolgen op te vangen, maar hulpverleners worden geconfronteerd met toenemende sociale en familiale problemen bij hun cliënten.

De Sociaal-economische barometer 2020 van het ABVV gaat in op de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis en de impact op de OCMW's (p. 55-58)

Vaststellingen:

  • Inkomstenverlies door corona is het grootst bij de laagste inkomens.
  • Precaire contracten met weinig sociale bescherming vallen het eerste weg.
  • Het armoederisico van kwetsbare en éénoudergezinnen stijgt sterk.

Voor de OCMW's betekent dit:

  • Een stijging van het aantal leefloners.
  • Toestroom van nieuwe cliënten.
  • Naast financiële noden, ook een stijgende vraag voor hulp bij sociale en familiale problemen (zie grafiek).
  • Een stijgende werkdruk voor het personeel.

ACOD LRB bedankt alle collega's van de OCMW's voor hun inzet! Ook jullie verdienen alle steun!