OCMW
Lettertypes/grootte

Vandaag is het Werelddag voor maatschappelijk werk. Een dag die alle sociaal werkers in de wereld verbindt. 

Met de coronacrisis heeft dit anno 2021 nog meer betekenis. Deze crisis treft niet iedereen gelijk. Zonder maatschappelijk werk zou het gevolg van de ongelijkheid nog schrijnender zijn. 
De voorbije 12 maanden waren moeilijk. ACOD bedankt alle sociaal werkers die het verschil maken.