Actueel
Lettertypes/grootte

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert het ABVV de Sociaal-economische barometer 2020. In deze uitgave vind je de harde cijfers en feiten over de impact van de coronacrisis op onze samenleving.

In de Sociaal-economische barometer 2020 kan je al een eerste impact aflezen van de coronacrisis. Wat dit verder nog in de toekomst brengt, is afwachten. Wat wel duidelijk is, is dat de neoliberale politiek en de keuzes uit het verleden aan herziening toe zijn. Vandaag blijkt net heel essentieel wat door sommigen in het verleden werd verguist, geminacht of ondermijnd:

 • Het zijn niet aandeelhouders, maar werkenden in vitale sectoren en essentiële diensten die de maatschappij draaiende houden.
 • Onze lonen zijn al jaren ondergewaardeerd. In vele essentiële sectoren haalt het minimumloon geen € 14. Koopkracht is essentieel om een crisis het hoofd te bieden.
 • Gezonheidszorg is geen last of besparingspost, maar een onmisbare investering.
 • Onze federale Sociale Zekerheid is essentieel voor de samenleving. Het ondermijnen van de financiering ervan kan niet langer.

Impact van de coronacrisis: België

 • De coronacrisis is de grootste schok voor de Belgische economie sinds de Tweede wereldoorlog. Met de bankencrisis in 2008 was er een krimp van 2%. Het Federaal Planbureau en de Nationale Bank verspellen nu een krimp van bij de 10%.
 • De schulgraad van de Belgische staat stijgt door de vele steunmaatregelen en de verslechterde economie. Het Planbureau geeft een stijging van meer dan 20% op 2 jaar.
 • Alle jobs die sinds de financiële crisis er zijn bijgekomen, zijn nu op enkele maanden verdwenen.

Ongelijkheid en kwetsbaarheid

 • Vooral werknemers met precaire contracten zijn de grootste slachtoffers. Interims en tijdelijke contracten hebben nauwelijks bescherming.
 • Inkomstenverlies door corona treft vooral de laagste inkomens.
 • Het armoederisico voor kwetsbare en éénoudergezinnen stijgt.
 • Het aantal personen die moeten rondkomen met een leefloon stijgt. Er is een toestroom van nieuwe cliënten bij de OCMW's.
 • In de essentiële sectoren staan vaak vrouwen in de frontlinie. De zorg kent 78% vrouwelijke werknemers.
 • De crisis verscherpt de bestaande ongelijkheden.
 • De impact is ook ongelijk op bedrijven en zelfstandigen. Bepaalde sectoren zijn extra hard getroffen.
 • De voorbije jaren kregen bedrijven heel wat financiële gunsten o.a. door de taksshift. Deze wendden ze niet aan om reserves op te bouwen. Hun voorkeur ging naar het uitkeren van hogere dividenden en het opkopen van eigen aandelen om de koers hoog te houden. Bedrijven komen bij een crisis snel in moeilijkheden door onvoldoende buffer.

Sociale Zekerheid

 • De Sociale Zekerheid toont in de coronacrisis haar effectiviteit en wendbaarheid. Het systeem van tijdelijke werkloosheid geeft België een mogelijkheid om snel terug te schakelen. Werkgevers, die anders enkel spreken over Sociale Zekerheid als een last, maakten er nu maar al te graag gebruik van.
 • De coronacrisis zorgt voor hoger uitgaven en minder inkomsten. De ondermijding van de financiering door vb. de taksshift betekende reeds een grote bedreiging. De coronacrisis komt daar nu bovenop. Het ABVV eist een duidelijk politiek engagement om de financiering van onze federale Sociale Zekerheid te garanderen.

Raadpleeg de volledige  pdf Sociaal-economische barometer 2020 (670 KB)

Voorgaande edities van de Sociaal-economsiche barometer vind je hier.