Foto: pixabay

Gemeente
Lettertypes/grootte

Op 3 februari 2020 vernietigde Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, het meerjarenplan van gemeente en OCMW Edegem.

In het vernietigingsbesluit stelt de gouverneur dat het haar ambt niet toekomt om zich uit te spreken over beleidskeuzes, maar zij moet wel toezien dat raadsleden op een correcte wijze worden geïnformeerd.
Het ingediende meerjarenplan 2020-2025 bevat op vele plaatsen geen informatie. Er worden bijna geen financiële cijfers gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen. De aangekondigde hervormingen zijn onvoldoende geconcretiseerd.

De gouverneur besluit daarom dat niet alle informatie ter beschikking werd gesteld om raadsleden met kennis van zaken een besluit te doen nemen. Wat in het Decreet Lokaal Bestuur een grond is voor het vernietigen van het meerjarenplan. Zij stelt verder dat wat dit aspect betreft, de zes klachten die ze verder kreeg (van de oppositie) eveneens gegrond zijn.

Het gemeentebestuur kan nu in beroep gaan of bijsturen.