Gemeente
Lettertypes/grootte

Het personeel van Edegem legde vandaag 16 december opnieuw het werk neer tegen de kille besparingen van haar bestuur. Personeelsleden, inwoners en verenigingen hielden in de vroege avond een optocht vooraf aan de gemeenteraad waar de meerjarenbegroting ter stemming voor lag. Voor het personeel was er slecht nieuws. Het gaat ondertussen al om 93 personeelsleden die getroffen worden. Een afbouw niet van 30% maar 44%.

Het was een avond van contrasten. Eerst was er de optocht met brandende fakkels. Op het gemeenteplein flakkerden vuurkorven. De deelnemers vormden een hart voor Edegem. In de kerstboom geen pakjes, maar symbolisch C4's. De oppositiepartijen Groen, CD&V, Open VLD, SPa en PVDA brachten een gezamenlijke solidariteitsverklaring en deelden witte rozen uit aan de personeelsleden en verenigingen. In een sterke tekst richtten de cultuurmensen van Huis Hellemans zich tot N-VA: "Wij kijken jullie recht in de ogen. Hoe durven jullie?"

Het contrast was groot met de kille houding van het bestuur tijdens de gemeenteraad.

Er waren heel wat amendementen ingediend op de meerjarenbegroting. De oppositie vroeg het behoud van Huis Hellemans, van Rock Edegem, Hangar 27, de ondersteunende diensten, de buitenschoolse kinderopvang, het ecopark, de uitleendienst en de bioklas. Maar het meeste bijval van het aanwezige publiek kreeg het voorstel om te besparen in de schepenambten waarbij 2 schepenen vrijwillig afstand zouden doen van hun taken. Burgemeester Koen Metsu antwoordde verontwaardigd dat dit echt onmogelijk was om het met zoveel minder te doen. Waarbij de aanwezige personeelsleden opmerkten dat zij het wél met veel minder volk moeten doen en dan nog niet kunnen terugvallen op andere postjes.

Het viel trouwens op dat N-VA het op de duur maar naliet om de aanwezigen aan te manen geen bijval of afkeuring te tonen. Voor even had de burger toch een inbreng in dit schouwspel dat democratie heet.

Zoals verwacht werden de amendementen van de oppositie weggestemd en werd de meerjarenbegroting goedgekeurd meerderheid tegen oppositie. 

Hakbijl nog drastischer

Eerder op de avond kregen de aanwezige personeelsleden meer uitleg over de laatste onderhandelingsronde. De besparingscijfers zijn nog harder dan eerst vermeld. Niet 70 maar 93 mensen worden getroffen. 44% van het personeel zou moeten verdwijnen. De kleine stapjes die de besprekingen opleveren zijn maar een doekje voor het bloeden. Er wordt gepraat met omliggende gemeenten om personeel over te nemen. Er zou begeleiding komen om ander werk te zoeken. Allemaal een heel magere troost.

De vakbonden roepen op om solidair te blijven verder vechten. En die intentie leeft zeker waar zelfs de Open VLD in hun tussenkomst op de gemeenteraad opriepen om verder te gaan met de strijd.

P1040870 gesneden

P1040875 

P1040919

P1040914