Gemeente
Lettertypes/grootte

Het Oostendse stadsbestuur, bestaande uit Open VLD, N-VA en Groen, heeft zijn meerjarenplanning 2020-2025 voorgesteld. Dit meerjarenplan werd voorgelegd aan de gemeenteraad op 14 december 2019. Het leidt tot grote onrust.

In het plan komt het woord 'personeel' maar eenmaal voor en dit in de derde paragraaf vooraan het document. Citaat: "We willen een slanke overheid zijn, die zich richt op haar kerntaken en niet langer doet wat het middenveld of privépartners reeds voldoende organiseren. Zo starten we gesprekken met externe partners, zowel privé als non-profit, om onze activiteiten van catering, gezinszorg en aanvullende thuiszorg verder te zetten. Uiteraard gaan we daarover in overleg met het personeel en de vakbonden."

Bij uitvoering van dit plan betekent dit een personeelsinkrimping met 200 VTE (voltijdse equivalenten), waarbij vooral het E-niveau het hardst wwordt getroffen.

Deze passage heeft heel wat onrust veroorzaakt bij de genoemde diensten, maar ook bij de personeelsleden van andere diensten. Zo vindt burgemeester Tommelein (Open VLD) alvast dat de catering, de gezinszorg en thuiszorg voor 80+'ers, en de zorgbehoevende Oostendenaars geen kerntaken zijn. Welke de kerntaken van een lokaal bestuur wel zijn, daar hebben we het raden naar. En welke diensten op termijn nog meer zullen uitbesteed worden eveneens.

Als reactie op de huidige plannen bleven de deuren van het personeelsrestaurant van de Boarebreker dicht van 2 tot en met 13 december en werd er gestaakt in alle diensten op 6 december. Aan de gebouwen van de stad werden zwarte vlaggen uitgehangen en het personeel droeg een rouwband.

Onbetaalbaar voordeel

Heeft de burgemeester al eens nagedacht over de voordelen van het uitbaten in eigen beheer van catering, gezinszorg en aanvullende thuiszorg? Langs de ene kant krijgt de bevolking de dienstverlening waarop ze recht heeft door personeelsleden die gemotiveerd zijn en een hart hebben voor Oostende, een onbetaalbaar voordeel. Aan de andere kant kan het stadsbestuur mensen tewerkstellen die anders niet de weg naar de reguliere arbeidsmarkt zouden vinden. Is dit geen kerntaak van een lokaal bestuur? Twee grote vliegen in één klap waaraan men niet kan en mag verzaken.

Schermen met de melding dat deze diensten verlieslatend zijn, is eenzijdig kijken naar het kostenplaatje. Als men deze diensten uitbesteed, zullen het personeel en de klanten de dupe zijn. Het personeel omdat het mogelijk onder slechtere arbeidsvoorwaarden zal moeten werken en de klanten omdat die meer zullen moeten betalen voor een mindere dienstverlening.

De inwoners van Oostende worden toekomstige drenkelingen door de koerswijziging van de kapitein!