Gemeente
Lettertypes/grootte

Op 29 november en 2 december zaten bestuur en vakbonden samen om de aangekondigde besparingen en de impact op het personeel te bespreken. Er bleek maar weinig onderhandelingsmarge.

In een eerste onderhandelingsronde maakte het bestuur een aantal maatregelen concreter. Het lichtte toe waar er geen vervanging zou zijn van wie met pensioen gaat, wie binnen het bestuur een andere taak zou krijgen, waar taken wegvallen,... Ook de mogelijke overdracht naar IGEAN kwam aan bod. Maar over de essentie kon niet onderhandeld worden. Het N-VA bestuur blijft halsstarrig bij haar drastische besparingsstrategie. 

Of deze strategie ook effectief financieel opbrengt, blijft onduidelijk. Met een aantal zaken had het bestuur nog geen rekening gehouden, zo bleek.

Op 3 december maakte het personeel een eerste evaluatie op van de besprekingen. 13 december wordt er nog verder onderhandeld, maar de collega's wachtten die ronde niet af. Ze plannen alvast op 16 december een nieuwe stakingsdag. Die dag wordt het meerjarenplan voorgelegd aan de gemeenteraad en mobiliseert Edegem terug.