Gemeente
Lettertypes/grootte

Deze morgen voerde het personeel van Edegem actie tegen de drastische besparingen van het NV-A bestuur. In een pamflet aan de bevolking waarschuwt het voor de gevolgen van privatisering en afbouw van de dienstverlening.

De lokale Overheid Edegem, zeg maar gemeente en OCMW, kondigde op 12 november 2019 een drastische besparing aan bij het personeel. De dienstverlening met eigen personeel zal hierdoor de komende jaren met minstens 1/3 afnemen en zal, ondanks alle loze beloftes van het bestuur, op alle fronten voelbaar zijn voor de bevolking.

Wat we zelf doen, doen we meestal beter. Dit wordt bevestigd door de hoge tevredenheidscijfers. Maar die uitspraak gaat enkel op als het bestuur een beleid voert en dit ondersteunt. Het huidige bestuur heeft echter beslist de komende jaren geen baanbrekend beleid te voeren. Alles staat in het teken van de gezonde financien. Om het met een quote uit de beleidsvisie 2019-2024 te zeggen: "Gezonde financiën vormen het alfa en omega van een verantwoord bestuur." Maar is dat zo? Is geld het enige dat telt?

Het bestuur zegt vastberaden dat ze de belastingen niet zullen verhogen, maar door de aangekondigde 'maatregelen' betaalt de Edegemnaar toch de rekening. De dienstverlening privatiseert.

Het Ecopark en de huisvuilophaling zullen medio 2020 overgedragen worden aan IGEAN. Op termijn zal het Ecopark verhuizen naar de Doornstraat. De bereikbaarheid daalt drastisch en de afvaltarieven gaan de hoogte in.

De uitvoerende diensten die werk verschaffen aan tal van ongeschoolden, laaggeschoolden en specialisten worden herleid tot 10 polyvalente klusjesmannen. "Planbare werken" zoals bladblazen, straatonderhoud, groenonderhoud, sneeuwruimen,... zullen voortaan worden uitbesteed. Een oplossing die onze flexibiliteit en oplossingsgerichtheid onmogelijk zal maken.

De buitenschoolse opvang van onze schoolkinderen wordt op korte termijn eveneens uitbesteed aan een private partner. De hoge kwaliteit en daarmee ook het welbeleven van onze kinderen en hun ouders komt hierdoor op de helling te staan. Wie betaalt de prijs? Ook de ondersteuning van de onthaalouders wordt overgedragen aan derden.

Voor de overdracht van de poetsdienst en catering wordt eveneens onderhandeld met externe partners.
Nochtans wordt die tendens van uitbesteding in andere organisaties teruggeschroeft vanwege te duur.

Verder worden ook actief enkele pistes onderzocht om het sportcomplex Den Willecom uit handen te geven.

De eigen dienstverlening dooft uit: tientallen tijdelijke arbeidscontracten worden niet verlengd of omgezet. Een 20-tal pensioneringen zullen niet vervangen worden. Dit is in strijd met de noodzakelijke maatschappelijke en politieke ambitie om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden.

Cultuurhuis Huis Hellemans en evenementenhal Hangar 27 blijven niet langer in handen van onze lokale overheid. Zelfs Roch Edegem, het festival voor en door Edegemnaren, wordt een privé-inititatief.

Wil je als warme buurt tafels of stoelen huren? Zoek voortaan zelf een oplossing. De logistieke ondersteuning (tafels, stoelen, tenten,....) van verenigingen, wijken en buurten wordt immers koudweg geschrapt.

Op het einde van dit schooljaar houdt ook het schoolbusvervoer op te bestaan. Scholen krijgen ter compensatie werkingsmiddelen toegestopt. Vraag is of die middelen de mobiliteit en de veiligheid ten goede zullen komen.

De werking van de bioklas wordt herleid tot een vrijwilligerswerking. Het valt te hopen dat deze vrijwilligers het niet alleen leuk vinden om hun kennis over de natuur over te dragen maar ook een minimum aan pedagogische competenties bezitten.

In het algemeen worden duurzaamheid, natuur en internationale solidariteit quasi naar de prullenmand verwezen.

Is dit wat Edegem wil? Het personeel alvast niet!

Deze koude en harde afbouw raakt ons in ons hart voor Edegem. Wij werken graag en met trots in deze gemeente. Daarom ondernemen wij verschillende acties.

Heb jij een hart voor Edegem en onze diensten?
Steun ons en hang dit pamflet voor je raam of deel het op sociale media.