Gemeente
Lettertypes/grootte

Deze avond, 25 november, voerden de Edegemse verenigingen en het personeel actie aan de gemeenteraad. Medewerkers, burgers, mensen uit het verenigingsleven en veel jong volk van de jeugdbewegingen en jeugdraad kwamen hun ongenoegen uiten tegen de drastische besparingen van het N-VA bestuur.

Het Edegemse college en de gemeenteraadsleden konden er niet naast kijken. Om de gemeenteraad bij te wonen moesten ze zich een weg banen tussen de mensen. Scoutsjongeren vormden een haag aan de ingang, geflankeerd met de oproep voor een Edegem met een hart en andere boodschappen. Op de zitting maande de voorzitter Philippe Muyters de aanwezigen herhaaldelijk aan om goed- of afkeuringen achterwege te laten. De bordjes met boodschappen moesten naar omlaag. Maar regelmatig won de burgerlijke ongehoorzaamheid het van het gezag.

De raadzaal was alvast te klein voor het vele volk en ook in de gang werd de zitting met aandacht gevolgd. Het was wachten op het laatste agendapunt waarin de oppositie zou pleiten voor het opstellen van een alternatieve begroting. Nog een punt vooraf was de aanpassing van de selectievoorwaarden voor het aanwerven van personeel. Daarin vroeg het bestuur om niet enkel diplomavoorwaarden in overweging te nemen, maar ook andere competenties zoals creativiteit. Dit klonk best wel wrang en wereldvreemd op een moment dat je 30% van je personeel de deur wijst.

De oppositie bracht uiteindelijk het voorstel naar voor om de meerjarenplanning te herbekijken en in overleg met betrokkenen, vakbonden, verenigingen samen een alternatief plan op te stellen tegen de volgende gemeenteraad. Het voorstel haalde de stemming niet. N-VA, die de volstrekte meerderheid heeft in Edegem, stemde tegen. Na de zitting overlegden ACV en ACOD kort met de aanwezige personeelsleden.

Het N-VA bestuur toonde deze avond weinig bereidheid om haar plannen te wijzigen. Het is nog afwachten wat het sociaal overleg verder brengt, maar het personeel blijft gemobiliseerd.

Voor de vele jongeren was het alvast een les in democratie.

20191125 Actie Edegem15