Gemeente
Lettertypes/grootte

De voorbije week ging een autobestuurder een collega van de Antwerpse stadsreiniging met een mes te lijf tijdens de nachtelijke huisvuilophaling. In overleg met de vakbonden en het personeel nam het stadsbestuur maatregelen. Hierbij de persmededeling.

In de context van de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter die volgende week van start gaat, en het fenomeen van de toegenomen agressie, wil de stad benadrukken dat de medewerkers Stadreiniging respect voor hun werk verdienen.

Respect voor werk zoals dat van de dienst Stadsreiniging lijkt een evidentie. Helaas is dat respect er nu niet altijd, want het aantal agressiegevallen op stadspersoneel en meer bepaald de medewerkers van Stadsreiniging zit in stijgende lijn.

In het verleden nam de stad al initiatieven rond agressie voor de medewerkers Stadsreiniging. Zo werd er al een agressiemeldlijn opgezet, wordt de politie steeds verwittigd en PV opgemaakt, is er bijstand voorzien vanuit de preventiedienst, hebben de medewerkers recyclagepark al verschillende opleidingen rond omgaan met agressie gevolgd, en zijn er regelmatig communicatiecampagnes zoals de respectcampagne van vorig jaar en de actieve betrokkenheid bij de Week van de Afvalophaler en de Recyclageparkwachter.

Fons Duchateau: "In de eerste twee kwartalen van 2019 werden er al bijna evenveel feiten gepleegd als in heel 2018 samen. Dat betreuren wij als stad ten zeerste. Het werk dat de medewerkers van Stadsreiniging verzetten om onze stad proper te houden is straf en verdient respect. Ik wil er als schepen bevoegd voor stadsreiniging alles aan doen zodat onze Medewerkers hun belangrijke job naar behoren en veilig kunnen uitoefenen. Daarom nemen we nu een aantal bijkomende maatregelen."

Enkele van de bijkomende maatregelen die nu worden genomen:

  • Chauffeurs van de huisvuilophaling krijgen een rechtstreeks contact met de politiediensten.
  • Verschillende huisvuilwagens rijden kort na elkaar, met ploegleiding die kortbij aanwezig is.
  • Overleg met lokale politie om verder te bekijken wat er nog mogelijk is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACOD LRB is op de hoogte dat de agressie tegen de medewerkers van de stadsreiniging stijgt. ACOD LRB veroordeelt dit ten stelligste.

We eisen dat iedereen de medewerkers van de stadreiniging, maar ook al het ander stadpersoneel, met het nodig respect en eerbied behandelt.

Heeft u weet van agressie, neem dan contact op met ons secretariaat. Uw melding zal met de nodige discretie behandeld worden.