Gemeente
Lettertypes/grootte

In Edegem maakte het gemeentebestuur (NV-A) eerder deze week haar strategisch meerjarenplan bekend en kondigde daarmee drastische besparingen aan. 

Zo wil het de komende jaren 30% van het personeelsbestand schrappen. Naakte ontslagen, privatisering, overdracht en outsourcen van personeel... het NV-A gemeentebestuur schuwt geen enkel middel om dit doel te bereiken. Tot grote woede van het personeel en de oppositie.

Personeel in actie

Na de aankondiging voerden personeelsleden actie op het Gemeenteplein. Gisteren legde het personeel het werk neer.
ACOD LRB heeft een stakingsaanzegging ingediend voor onbepaalde tijd en steunt haar leden in actie.

Staking Edegem5klein