Gemeente
Lettertypes/grootte

Werknemers hebben wel eens vragen over hun rechten en plichten bij het bezoek door de controledokter.

Wat kunnen de gevolgen zijn bij het niet naleven van de plichten van de werknemer?

Welke fouten kan je makkelijk vermijden als je ziek bent? 

Wat als je het bezoek van de controlegeneesheer gemist hebt?

In bijgaande tekst bieden we je graag praktische antwoorden !