Zorg
Lettertypes/grootte

Op 6 mei 2021 gaf de raad van bestuur van Zorgbedrijf Antwerpen groen licht om een nieuwe structuur op poten te zetten en de inbreng van privékapitaal mogelijk te maken. Op 31 mei volgde de politieke beslissing in de gemeenteraad van Antwerpen. De vakbonden, waaronder ACOD, dienden klacht in omdat er geen juridische basis is voor deze privatisering. De gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx (CD&V), geeft gevolg aan de klachten en heeft de beide besluiten vernietigd. 

De juridische basis om privékapitaal in een publieke welzijnsvereniging aan te trekken bestaat niet. Dat laat het Decreet Lokaal Bestuur tot vandaag niet toe. De Vlaamse Regering (N-VA, CD&V, Open vld) ondernam al meerdere pogingen om het decreet te wijzigen, maar slaagde daar niet in. De stemming voor het zomerreces in het Vlaams Parlement werd op 14 juli weer uitgesteld.

De raad van bestuur van het Zorgbedrijf en het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, Vooruit, Open vld) hebben niet op de decreetwijziging gewacht en namen hun beslissingen zonder wettelijke basis. Dit leidde tot verschillende klachten van de vakbonden en ook oppositiepartij PVDA.

Cathy Berx geeft de indieners van de klachten nu gelijk, vernietigt de besluiten en veroordeelt het vooruit lopen op de wetswijziging.

Maatschappelijk belang

Het verzet tegen de decreetwijziging is groot niet enkel bij de vakbonden. De decreetwijziging breekt de publieke zorgsector open voor de commerciële zorgketens. De mechanismen om winst af te romen uit zorgvastgoed doen zo hun intrede in de publieke sector. Dat is ook wat het Zorgbedrijf Antwerpen concreet voorbereidt en net verontrustend is.

De strijd gaat echter niet louter om het Zorgbedrijf Antwerpen. Het gaat om het maatschappelijk belang. Financiële middelen voor de zorg dienen om een goede en kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Niet om geldstromen op te zetten die de al schaarse middelen doen wegvloeien naar vastgoedinvesteerders.  

Lees ook

Decreetwijziging bedreigt publieke ouderenzorg

Opinie - Openbare zorg als beleggingsproduct?

Privatiseringsplannen van Zorgbedrijf Antwerpen