Zorg
Lettertypes/grootte

Vandaag 14 juli legden Vlaamse parlementsleden van de drie meerderheidspartijen een voorstel van decreet voor om alsnog de privatisering en commercialisering van de publieke zorg mogelijk te maken. 

Deze omstreden wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur en de manoeuvres van de regering Jambon om die voor het zomerreces door het Vlaams parlement te jagen, waren reden voor de drie vakbonden om de onderhandelingen en besprekingen in Comité C1* op te schorten (zie persbericht)

ACOD slaagde er de voorbije maanden in om, samen met de andere vakbonden, het debat over deze privatiseringsplannen los te trekken na een eerste poging tot decreetwijziging in november 2020. De Open brief van de vakbonden telt ondertussen zo'n 3.000 ondertekenaars.

Belangrijke partners sloten zich bij het verzet aan en spraken zich publiekelijk uit tegen de decreetwijziging: zoals de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Zorgnet Icuro, de Gezinsbond, de Vlaamse Ouderenraad, de mutualiteiten enz.
Je kan de opgestarte petitie tekenen.

Stemming verhinderd en uitgesteld

Vandaag hebben de Vlaamse meerderheidspartijen de decreetwijziging niet kunnen doordrukken. De oppositie zorgde voor uitstel van de stemming.

De strijd gaat voort!


* Comité C1 is het onderhandelingscomité voor de lokale en regionale besturen