Actueel
Lettertypes/grootte

Op 31 mei 2021 stemde de gemeenteraad van Antwerpen over de privatiseringsplannen van het Zorgbedrijf. Vooraf aan de gemeenteraad voerde ACOD actie binnen de beperkingen van corona en hield een alternatieve stemming. De actie was via livestream te volgen.


Uwe Rochus, provinciaal secretaris van ACOD Antwerpen-Kempen-Mechelen leidde de avond in. 
ACOD is ernstig bezorgd over de plannen om privékapitaal aan te trekken en het commercieel model in te voeren in het publieke Zorgbedrijf. De bezorgdheid geldt niet enkel de privatisering op zich, maar ook het feit dat deze beslissing geen wettelijke basis heeft. Dries Goedertier van de studiedienst van ACOD zette voor de deelnemers het dossier klaar en duidelijk uiteen. 
Ken Zegers, betrokken secretaris van ACOD LRB, kaartte vervolgens aan dat er nog geen enkele onderhandeling is opgestart en nog niets op papier staat over de toekomst van het personeel.

De situatie in Antwerpen is verbonden met de aanzet om een wetswijziging door te voeren in het Vlaams Parlement zodat privékapitaal aantrekken in een publieke welzijnsinstelling mogelijk wordt. Samen met de andere vakbonden startte ACOD hiertegen een Open brief met vandaag reeds 2.800 ondertekenaars.
Het stadsbestuur van Antwerpen (N-VA, Vooruit, Open Vld) wachtte echter niet op de wetswijziging en bracht het punt op de gemeenteraad.

Vanuit de oppositie waren Lise Vandecasteele (PVDA) en Karen Maes (Groen) aanwezig op de actie van ACOD en vertrokken later op de avond naar de gemeenteraad om de bezorgdheden van de vakbonden en het personeel te vertolken.

De gemeenteraad keurde met 30 stemmen voor, 15 tegen en 4 onthoudingen de privatisering goed. ACOD beraadt zich over volgende stappen. De strijd gaat voort!

Lees ook

Decreetwijziging bedreigt publieke ouderenzorg

Privatiseringsplannen van Zorgbedrijf Antwerpen

20210531 190134

Uwe Rochus en Ken Zegers

20210531 190450

Dries Goedertier

20210531 190358