Foto: PublicDomainPicture via Pixabay

Brandweer
Lettertypes/grootte

Het gespecialiseerd kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de risico's op kanker voor het brandweerberoep opnieuw geëvalueerd. In 2007 luidde de classificatie nog 'mogelijk kankerverwekkend voor mensen'. De International Agency for Research on Cancer (IARC) komt nu tot het besluit dat de risico's weldegelijk voldoende bewezen zijn.

Het opnieuw bekijken van de kankerrisico's voor brandweerlui stond op het prioriteitenlijstje van het IARC, het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek. De herevaluatie gebeurde niet op basis van één studie met nieuwe inzichten, maar op basis van de resultaten van meer dan 30 langlopende studies. Meer dan 20 langlopende en niet overlappende studies leverden consistente bewijzen dat er een verhoogd risico is op bepaalde kankers. Nieuwe mechanische studies leggen ook een verband met blootstelling aan vijf van de tien sleutelkenmerken van kankerverwekkende stoffen.

Conclusie van de internationale experten

Een werkgroep van 25 internationale experten uit 8 landen boog zich over de zaak van 7 tot 14 juni 2022 in Lyon (Frankrijk). 

Zij trokken volgende conclusies:

  • Er is voldoende bewijs voor een verhoogd risico op mesothlioom (asbestkanker) en blaaskanker.
  • Er is beperkt bewijs voor een verhoogd risico op darm-, prostaat-, huid-, testiculaire en bloedkanker (non-Hodgkin).
  • Er is sterk mechanisch bewijs van beroepsmatige blootstelling aan 5 van de 10 sleutelkenmerken van kankerverwekkende stoffen.

De kankerrisico's krijgen voortaan de hoogste classificatie Groep 1 in plaats van Groep 2B.

Een samenvatting van de beoordeling werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Oncology. Een gedetailleerd verslag verschijnt in 2023 in Volume 132 van IARC Monographs, de publicatie van het agentschap.

Het IARC doet aan wetenschappelijk onderzoek en formuleert geen preventiemaatregelen. De classificaties dienen wel vaak als basis voor internationaal beleid, richtlijnen en aanbevelingen om kankerrisico's te voorkomen.

Meer info vind je (in het Engels) op de website van IARC.