Brandweer
Lettertypes/grootte

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare diensten organiseert tot en met 23 juni 2022 (Dag van de Openbare Diensten) verschillende bewustmakingsacties om meer koopkracht, betere sociale dialoog en garantie van syndicale vrijheden, meer investeringen in de openbare sector en kwalitatieve jobs en sterkere pensioensystemen binnen de openbare diensten te vragen.

Om te beginnen zullen op 19 mei de overheidsvakbonden een bezoek brengen aan verschillende ministers.

Ook bij brandweer zijn de verwachtingen hooggespannen: “brandweermensen zetten zich immers iedere dag voor 200 procent in”, zegt het vakbondsfont. “Het wordt tijd dat deze mensen de waardering krijgen die ze verdienen.”

De pijnpunten die het overkoepelende gemeenschappelijk front aankaarten zijn dan ook perfect vertaalbaar naar concrete besognes bij de vakbonden van de brandweer. Daarover gaan de vakbonden in gesprek met minister Annelies Verlinden.

“Zo wachten we al sinds de hervorming op een degelijke specialisatietoelage en tijdens de coronacrisis hebben we maar weinig concrete waardering gezien voor brandweer. Ook zij hebben alles gegeven in die periode en moeten vandaag de facturen betalen.”

Maar ook andere vormen van waardering zijn nodig. “Welzijn en veiligheid zijn onnoemelijk belangrijk in zo’n risicovol beroep. Hier kan een tandje bij gestoken worden. Zo blijft kanker, maar mogelijk ook andere ziekten, als beroepsrisico nog steeds miskend en ook de psychosociale risico’s zijn niet te onderschatten”, aldus het vakbondsfront. “Ook de zware beroepen zijn voor brandweer van belang, want het is echt niet evident om nog voldoende fit te blijven om de job veilig voor jezelf, je collega’s en derden uit te voeren eens de 50 gepasseerd.”

“We weten natuurlijk dat onze minister de pensioenen niet regelt, maar ze kan wel maatregelen nemen richting het einde van de loopbaan. Die zijn theoretisch wel voorzien maar blijven tot op heden een lege doos”, klinkt het nog.

Na de ontmoeting met de minister zullen de vakbonden ook de hulpverleningszones om een gesprek vragen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront

Voor ACOD
Willy Van Den Berge
Sercretaris
0473 97 00 60

Voor ACV Brandweer
Ilse Heylen
Secretaris
0473985386 

Download het   document 20220519 Persbericht bezoek aan minister (330 KB)