Brandweer
Lettertypes/grootte

Brandweer en hulpverleners zijn te vaak slachtoffer van verbaal of fysiek geweld en dat evolueert in stijgende lijn. Daarom is dit een zorg en werk van iedereen, wat een prioritaire aanpak vergt.

Naar aanleiding van de laatste incidenten legden ACV Brandweer en ACOD deze problematiek dan ook opnieuw op tafel bij de minister om dringend te komen tot een plan van aanpak.

Zo ijveren we voor:

  • Een betere registratie van incidenten in iedere zone.
  • Een duidelijke campagne met nultolerantie als boodschap.
  • Een beleid dat daaraan beantwoordt in iedere zone, met een sterke federale omkadering.

ACV Brandweer en ACOD hebben een gesprek gevraagd en worden op 25 januari 2023 ontvangen bij de minister.

Agressie is een zorg en een werk van iedereen en heeft geen kleur, maar de getroffen hulpverleners hebben wel een gezicht.

Daarom vragen we dit die dag in beeld te brengen in alle zones om 9 uur door een minuut te nemen om samen te komen voor alle slachtoffers van geweld. (zie foto's)

Uiteraard is dit niet het enige probleem dat dringend moet worden aangepakt. Om dit aan de kaak te stellen, werken we samen ( ACV en ACOD) een actieplan uit met als orgelpunt 7 maart.

Wij houden je hiervan de komende dagen zeker nog op de hoogte!