Campagne IBZ

Brandweer
Lettertypes/grootte

Het tweede thema in de sensibiliseringscampagne 'Soms is vuur niet jouw grootste risico' gaat over omgaan met agressie. De campagne legt uit wat brandweerlui kunnen doen als ze geconfronteerd worden met agressie tijdens het werk.

De focus van de campagne is:

  • (Licht) fysieke of verbale agressie zijn niet acceptabel
  • Melding: in interventieverslag, aan preventieadviseur of vertrouwenspersoon, indienen klacht bij politie
  • Opleidingen

Meer info

Het eerste thema was omgaan met schadelijke stoffen.