Brandweer
Lettertypes/grootte

De ontevredenheid zit diep bij de collega's van Brandweerzone Centrum in Oost-Vlaanderen. De besprekingen van de voorbije maanden om tot oplossingen te komen, leverden onvoldoende resultaat op. De personeelsvergadering van 25 oktober besliste om vanaf 26 oktober enkel nog basistaken uit te voeren. 

De brandweerlieden zijn boos over het tekort aan inspraak en de angstcultuur die er heerst. Kritische stemmen krijgen de boodschap dat dit wordt meegenomen in hun evaluatie. Dit kan niet!

In overleg met het personeel stelden de vakbonden verschillende dossiers en een actieplan op. Ze legden de dossiers op tafel bij de betrokken burgemeesters:

  • Dossier Angstcultuur, o.a. verdeel en heers
  • Dossier Wedertewerkstelling
  • Dossier Ambulanciers
  • Dossier Dispatching met de vraag voor 12-urenshiften
  • Dossier Algemene situatie en tekort aan inspraak op alle niveaus

De besprekingen verliepen constructief maar hadden onvoldoende resultaat.

Acties

Het personeel van de Brandweerzone Centrum is vastbesloten. Op 25 oktober voerden ze actie aan de zoneraad die plaatsvond in de Roggestraat 70 te Gent. 

Aansluitend was er een personeelsvergadering die ruim werd bijgewoond en oordeelde dat de resultaten onvoldoende zijn. De volgende stap in het actieplan gaat in werking. Vanaf 26 oktober start een administratieve staking, waarbij er enkel nog basistaken worden uitgevoerd. Hulp in noodsituaties blijft gegarandeerd.

De burgemeesters en zoneleiding krijgen nu enkele weken de tijd om met echte oplossingen te komen. 

20211025 Actie BW Centrum5 2

20211025 Actie BW Centrum3 2

20211025 Actie BW Centrum 2

20211025 Actie BW Centrum2