Campagne IBZ

Brandweer
Lettertypes/grootte

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken start binnen de Brandweer een sensibiliseringscampagne rond drie thema's. De overkoepelende slagzin luidt 'Soms is vuur niet jouw grootste risico'.

Het eerste thema gaat over de strijd tegen de contaminatie van o.a. brandweerpakken na interventies. Een thema dat ook in 2015 onderwerp was van sensibilisering en levensbelangrijk blijft voor brandweerlui.

Na de vaststelling dat zij gemiddeld 7 jaar minder lang leven, werd er onderzoek gedaan over mogelijke oorzaken van vroegtijdig overlijden. Daaruit bleek dat schadelijke stoffen in brandweerpakken blijven zitten, zelfs na het wassen. 

De campagne vestigt de aandacht op preventiemaatregelen en -procedures.

Meer info over de campagne en het beschikbare materiaal

Affiche BW Omgaan met schadelijke stoffen