Brandweer
Lettertypes/grootte

In de huidige coronapandemie hebben de operationele leden van de hulpverleningszones en de Civiele Bescherming de limieten opgezocht. Zowel op metaal als fysiek vlak. Beschikbaar blijven voor het uitvoeren van de job was de absolute prioriteit. De hele context heeft grote impact op de verplichte voortgezette en permanente opleiding. Om negatieve gevolgen te vermijden wordt daarom wettelijk bijgestuurd.

Omwille van de coronamaatregelen schakelden theoretische opleidingen om naar een digitale vorm. Praktijkopleidingen gingen in kleinere groepen door, maar bij vele opleidingen was annulering onvermijdelijk. Dit had impact op:

 • de verplichte opleidingen voor de operationele leden van de brandweerzones en Civiele Bescherming. 
 • de verlenging van de getuigschriften gaspakdrager en duiker.
 • de evaluatie en verlenging van de lopende brevetten/badges ‘Dringende geneeskundige hulpverlening’.

Het niet voldoen aan de verplichtingen op vlak van opleiding en training heeft zware gevolgen. Het niet behalen van het minimum aantal uren voorgezette of permanentie opleiding kan bijvoorbeeld leiden tot ontslag, negatieve evaluatie of uitstel van een bevordering. Daarom is bijsturing van het administratief en geldelijk statuut noodzakelijk. Twee Koninklijke Besluiten moeten de oplossingen verankeren. 

Dringende geneeskundige hulpverlening

Koninklijk Besluit van 27 september 2020 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 februari 1998 betreffend de opleidings– en vervolmakingscentra voor hulpverleners ambulanciers.

Alle lopende brevetten/badges worden met 1 jaar verlengd.

Concreet:

 • Alle verlengingen hebben enkel betrekking op de in 2020 geldige badges.
 • Als de geldigheidsdatum van de badge valt tussen 01/01/2020 en 31/08/2020, wordt de badge geldig tot 31/08/2021.
 • Als de geldigheidsdatum van de badge na 31/08/2020 valt, verlengt de geldigheidsdatum met 1 jaar. Eerst mogelijke vervaldatum wordt dan 1/9/2021.
 • Verlenging badge voor 5 jaar zal gebeuren rekening houdend met datum afname evaluatie.

Brandweer

Koninklijk Besluit (publicatie gepland) houdende diverse maatregelen betreffende de voorgezette en permanente opleidingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de Civiele Bescherming.

Concreet:

 • Het jaar 2020 wordt beschouwd als een nuljaar voor voorgezette en permanente opleiding. Dit houdt in dat er geen sancties kunnen voortvloeien uit het niet volgen van de opgelegde minima. Men gaat ervan uit dat voor 2020 ieder personeelslid in orde is met de vereiste minima voor permanente en voortgezette opleiding.
 • Het administratief statuut wordt aangepast. Het verplicht aantal uren voortgezette en permanente opleiding voor 2020 wordt in vermindering gebracht. De 120 uren verplichte opleiding worden gereduceerd tot 96 uren. Wie in 2020 toch voorgezette opleidingen volgde, kan deze uren inbrengen voor het totaal aantal uren die gelden voor 5 jaar.
 • In het geldelijk statuut van het operationeel beroepspersoneel van de hulpverleningszones en Civiele Bescherming wordt bepaald dat de 24 uren voortgezette opleiding voor 2020 worden beschouwd als gepresteerd.
 • De geldigheid van de getuigschriften gaspakdrager en duiker worden verlengd met een jaar.

Meer info:

pdf 20200825 FAQ Badges FOD Volksgezondheid (219 KB)

pdf 20201126 Nota IBZ (16 KB)