Brandweer
Lettertypes/grootte

Naar aanleiding van de Brandweertoets startte Netwerk Brandweer (NWB) mede op vraag van Brandweer Vereniging Vlaanderen (BVV) een project op voor het bijsturen van het vrijwilligersbeleid bij de brandweer. Hiervoor werd Vrijwilligerswerk Werkt. als externe partner aangetrokken. De representatieve vakbonden kregen op 15 september 2020 tekst en uitleg bij de visienota die zelf dateert van 13 september 2019.

74% van het brandweerkorps bestaat uit vrijwilligers. De visienota vertrekt van de gewijzigde context van vrijwilligerswerk in de samenleving. Daarom is bijsturing van het vrijwilligersbeleid nodig.
De visienota schetst een projectmatige aanpak om tot resultaat te komen. 

De 8 speerpunten van het project zijn:

  1. Wij willen een brandweer zijn met een lage instapdrempel.
  2. Wij willen een brandweer zijn waar we verschillende niveaus van intensiteit van vrijwillige inzet volwaardig inbedden.
  3. Wij willen een brandweer zijn waar we ruimte geven aan mensen om brandweerwerker te worden.
  4. Wij willen een brandweer zijn waar elkeer werkt aan een sterk vrijwilligersmerk.
  5. Wij willen een brandweer zijn waar een goed evenwicht bestaat tussen task en people management overheen de organisatie.
  6. Wij willen een brandweer zijn waar een vrijwilligersbeleid zorgzaam wordt geïnstalleerd met de nodige flexibiliteit om zonale invulling te geven vanuit de eigen noden.
  7. Wij willen een brandweer zijn die mee het beleid ontwikkelt, eerder dan het te ondergaan.
  8. Wij willen een brandweerwerker zien in zijn context en hier actief mee werken.

De visienota geeft geen afgelijnd plan van aanpak, maar gaat eerder in op de methodieken om tot resultaat te komen. Een participatieve, procesmatige aanpak staat voorop. Het idee is dat elke zone deel uitmaakt van 'de beweging' en 2 speerpunten kiest om rond te werken. De inhoud krijgt vorm doorheen het proces. De externe partner begeleid het project.

Visienota  pdf 190917 Beleidsvisie vrijwilligheid binnen de brandweer (1.30 MB)

Analyse

ACOD zal samen met haar militanten van de brandweer een analyse maken van deze visienota.
De externe partner deed een beperkte bevraging om eerste indrukken en grote lijnen in kaart te brengen. De vakbonden waren hierbij geen gesprekspartner en worden in de visienota niet genoemd als stakeholders.