Brandweer
Lettertypes/grootte

De fiscale vrijstelling voor vrijwillige brandweerlieden aanslag 2020 opgetrokken

 De fiscale vrijstelling voor vrijwillige brandweerlieden wordt fors opgetrokken

Een wetsvoorstel met aanpassingen is goedgekeurd in de kamer van volksvertegenwoordiging.

De fiscale vrijstelling wordt met deze opgetrokken tot 6 120 euro voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019).
Deze fiscale vrijstelling is ook van toepassing voor vrijwillige ambulanciers die geen brandweerman zijn.

Voor alle duidelijkheid: de fiscale vrijstelling

  aanslagjaar 2019   inkomsten 2018   4 560 euro
  aanslagjaar 2020          inkomsten 2019           6 120 euro   

 

Fiscale vrijstelling voor vrijwillige ambulanciers die geen brandweerman zijn

Vrijwillige brandweerlieden genieten tot op zekere hoogte een fiscale vrijstelling op hun vergoedingen. Tot op vandaag was het echter niet duidelijk of deze belastingvrijstelling ook van toepassing is voor vrijwillige ambulanciers die geen brandweerman zijn. De minister schept hierin duidelijkheid.

Op een parlementaire vraag antwoordde de minister van Financiën dat de fiscale vrijstelling zoals bedoeld in artikel 38 § 1 eerste lid 12° WIB 92, ook "kan worden toegepast op de vergoedingen van de vrijwillige ambulanciers-niet-brandweerman die gegroepeerd zijn in de hulpverleningszones voor zover hun activiteit kadert in de dringende geneeskundige hulpverlening".