Brandweer
Lettertypes/grootte

Nitrilhandschoenen onder interventiehandschoenen: heilzaam of eerder gevaarlijk en schadelijk?

 

Uit studies is gebleken dat de gemiddelde leeftijd bij het operationeel personeel van de brandweer beduidend lager is dan bij de modale Belg. Grote boosdoener is kanker. We willen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen tot een minimum te beperken.

Eén van de middelen om deze doelstelling te halen, is gebruik maken van nitrilhandschoenen onder de interventiehandschoenen. Deze toepassing is standaard geworden in verschillende brandweerscholen en krijgt nu massaal gevolg bij de hulpverleningszones.

Is het gebruik van nitrilhandschoenen nu wel zo een goed idee?

We krijgen melding van verschillende arbeidsongevallen : chemische brandwonden veroorzaakt door het gebruik van nitrilhandschoenen bij interventies. Uit een studie blijkt dat bij te hoge temperatuur nitrilhandschoenen kunnen smelten en brandwonden veroorzaken.

Het standpunt van de overheid over het al dan niet verder gebruik maken van nitrilhandschoenen  bij interventie door de brandweer laat op zich wachten.

ACOD LRB is van mening dat het gebruik van nitrilhandschoenen als extra bescherming tegen toxische stoffen totaal overbodig is als men de juiste reiniging en decontaminatieprocedure in acht neemt die voorgeschreven wordt door de fabrikant van de huidige interventiehandschoenen, aanbesteed door FOD BIZA. De huidige brandweerhandschoenen bestaan uit meerdere lagen die moeten zorgen voor barrière tussen de huid en de kankerverwekkende stoffen.

Metingen door geaccrediteerde labo’s tonen aan dat 98 percent van alle toxische producten worden tegengehouden door de buitenste laag en het membraan dat optreed als filter.

Omdat het verwijderen van de kankerverwekkende stoffen (PAK’s = poly aromatische koolwaterstoffen) niet afdoende lukt met water, is decontaminatie best met Ozon of vloeibaar CO2. Door het naleven van de juiste reiniging en decontaminatieprocedure op frequente basis zou men afdoend beschermd zijn tegen toxische stoffen en loopt men niet het risico op brandwonden.

MAAR, er is geen afdoende procedure opgesteld en opgelegd aan de hulpverleningszones voor het reinigen van de interventiekledij van de brandweer waar ook de interventiehandschoenen onderdeel van uitmaken.

Hierbij de minimale norm, geadviseerd en gestaafd op bestaande studies voor het reinigen van interventiehandschoenen.

 

PBM’s (persoonlijke beschermings middelen) in regulier gebruik  :

 

DECONTAMINATIE

DESINFECTIE

QC

HANDSCHOENEN

4 x JAAR

4 x JAAR

1 x JAAR

 

PBM’s in sporadisch gebruik  :

 

DECONTAMINATIE

DESINFECTIE

QC

HANDSCHOENEN

1 x JAAR

1 x JAAR

1 x JAAR

 

PBM’s in intensief gebruik (instructeurs brandweerscholen) :

 

DECONTAMINATIE

DESINFECTIE

QC

HANDSCHOENEN

1 x MAAND

1 x MAAND

2 x JAAR

 

ACOD LRB vraagt dat de overheid haar verantwoordelijkheid opneemt betreffende het welzijn van de brandweermannen en vrouwen!

Er moet snel werk gemaakt worden van een correcte reiniging en decontaminatieprocedure voor de totale interventiekledij van het operationeel personeel van de brandweer, in het bijzonder de interventiehandschoenen!  Eveneens moet er toezicht gehouden worden op het naleven van deze procedure.

Hierdoor zal de blootstelling aan toxische stoffen en de opname via de huid geminimaliseerd worden en de levensverwachtingen van een operationeel brandweerman of -vrouw stijgen.