Brandweer
Lettertypes/grootte

Wijzigingen omtrent de organisatie van de opleidingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

 Hierbij de informatie die we ontvingen ivm de quickwins bij de brandweer.

De quickwins van het administratief en geldelijk statuut bij de brandweer zijn op de ministerraad van 22 februari 2019 goedgekeurd. U vindt hier de tekst.

Nu het goedgekeurd is op  de ministerraad worden de teksten voor advies voorgelegd aan de Raad van Strate. Bij een gunstig advies zal publicatie volgen in het Staatsblad.

 

Wat werd goedgekeurd?

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verschillende koninklijke besluiten over het operationeel personeel van de brandweer wijzigt.

De toepassingvan het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones in de praktijk en het besluit over de opleidingen van dit personeel hebben aangetoond dat er wijzigingen mogelijk zijn die tot snelle verbeteringen kunnen leiden. Daarom werd de werkgroep 'opleiding' opgericht, die een snelle oplossing zoekt voor een aantal acute situaties in de organisatie van de opleidingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Het otwerp regelt de volgende punten:

  • de aanpassing van de subsidies voor de organisatie van het Federaal Geschiktheidsattest (FGA)
  • de organisatie van de verplichte voortgezette opleiding
  • de praktische uitvoering van het cognitief gedeelte in de bevorderingsexamens voor sergeant
  • de opsplitsing van alle onderdelen van het federaal geschiktheidsattest in aparte modules
  • de aanpassing van de duurtijd van de cumulmachtigingen voor een functie van vrijwillig lid in een ander hulpverleningszones
  • een aantal ongelijkheden met betrekking tot de omstandigheidsverloven worden weggewerkt
  • de verbetering van het geldeijk statuut, om te vermijden dat een een brandweerman die bevordert tot korporaal minder verdient
  • de vastlegging van de retroactieve werking van de bevordering in weddenschaal in het geldelijk statuut

 

We houden u op de hoogte wanneer de teksten effectief in het Staatsblad verschijnen.