Actueel
Lettertypes/grootte

Ons geliefd syndicaal maandblad zag het levenslicht bij het ontstaan van de ACOD in 1945 en is dus aan haar 80ste levensjaar gekomen. Tribune zal in de toekomst digitaal verschijnen en in beperkte mate nog op papier. 

Via Tribune informeren we alle leden/militanten over onze syndicaal/politieke visie op arbeidsgerelateerde en/of maatschappelijke thema’s. 
Onze sectoren berichten over realisaties in de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de openbare diensten en waarschuwen voor de bedreigingen van nakende of genomen beleidsbeslissingen.
Via de algemene pagina’s worden de lokale syndicale activiteiten/evenementen aangekondigd, houden we je op de hoogte van de interprofessionele actualiteit en organiseren we de lezerswedstrijd. 

Nieuwe manier van verzending

Recent heeft de federale regering beslist om de subsidiëring van het krantencontract stop te zetten. Dat zou betekenen dat de verzendingskosten van ons maandblad meer dan verdubbelen. Daarom zal Tribune overschakelen naar een digitale verzending vanaf november 2024. Lees de info hierover in de komende Tribune:

  • Wat kan je doen om deze digitale overstap mee te realiseren en zo onze ecologische voetafdruk te beperken?
  • Wat moet je doen als je liever Tribune op papier blijft ontvangen?

Tip: Je kan nu reeds alle edities van de Tribune lezen en downloaden op www.acodonline.be