Actie 10/1/2022 tegen beleid van Somers

Actueel
Lettertypes/grootte

Bart Somers neemt ontslag als vice-eerste minister in de Vlaamse Regering om zich toe te leggen op het burgemeesterschap van Mechelen. Dat is enorm jammer. In de eerste plaats voor de inwoners van Mechelen. Maar ook voor
de sector lokale besturen, want zijn ontslag komt enkele jaren te laat.

Somers was als minister onder meer bevoegd voor Binnenlands Bestuur en staat in ons geheugen gegrift als de doodgraver van de lokale besturen.
Hij neemt dus ontslag, weliswaar vele jaren te laat. Somers heeft ons zo geroemde overlegmodel te schande gemaakt, de lokale besturen in chaos gestort en de lokale dienstverlening overgeleverd aan de nukken van de politieke willekeur en aan het winstgericht marktdenken. Hij zal geboekstaafd worden als de slechtste minister van Binnenlands Bestuur die Vlaanderen ooit gekend heeft.

Verloren vertrouwen 

Bij zijn aantreden klonk het nog hoopvol dat er op een constructieve manier samengewerkt zou worden met de sociale partners, zowel met de vakbonden als met de werkgevers. Aanvankelijk won hij wel ons vertrouwen, mede door de
aanstelling van enkele sterke figuren op zijn kabinet die de lokale besturen een warm hart toedragen. Maar al snel waren de goede bedoelingen niet opgewassen tegen het opportunisme van de minister. De sterke figuren werden verwijderd en vervangen door een blikje Mechelse ambtenaren. "Yes, minister", klonk steeds luider op zijn kabinet. Het werd toen al duidelijk dat Bart Somers enkel bezig was met het ambt van burgemeester van Mechelen en niet met de belangen van de lokale besturen in Vlaanderen.

Betonnering lokale macht

Als je het personeelsverloop op zijn kabinet nader bekijkt, kan je besluiten dat Bart Somers geen goede werkgever is. Een slechte werkgever heeft natuurlijk geen enkel idee wat een lokaal bestuur nodig heeft om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Maar Bart Somers wist verdomd goed hoe hij als burgemeester wilde evolueren: als een alleenheerser, met enkel bevriende figuren rondom hem en zonder tegenspraak van eventuele onafhankelijke ambtenaren.

In die context werd Somers de gewillige slippendrager van tweedehands N-VA’ers als Jan Jambon en Ben Weyts. Samen met deze heerschappen duwde hij een rechtspositieregeling door de strot van de lokale besturen, zodat burgemeesters in de toekomst hun macht kunnen misbruiken en hun politieke vrienden kunnen aanstellen in hun lokaal bestuur.

Ontslagdecreet op maat

Daarnaast had hij nood aan een instrument om zich te ontdoen van de vervelende onafhankelijke en objectieve ambtenaren. Zij houden zich immers aan de wet en aan het algemeen belang en laten zich niet dicteren door een of andere toevallig verkozen burgemeester. Met het ontslagdecreet kwam hij tegemoet aan zijn eigen wensen.

Fusiecarrousel

Ten slotte moest hij nog een oplossing vinden voor de schuldenberg van Mechelen. Die vond hij: een fusie met een naburige gemeente kon de schuld van Mechelen verplaatsen naar de Vlaamse bevolking. Slechts één probleem: geen enkel lokaal bestuur wou in het huwelijksbootje met ‘de beste burgemeester van de wereld’. Zelfs over de provinciale grens bleek Boortmeerbeek geen gewillige bruid. Ongetwijfeld doet Somers nog een ultieme poging tijdens deze laatste maanden.

ACOD LRB waakt

ACOD LRB is tegen het besluit over de rechtspositieregeling naar de Raad van State getrokken en zal ook stappen ondernemen bij het Grondwettelijk Hof tegen het ontslagdecreet. We blijven ons ook met hand en tand verzetten tegen de pogingen tot privatisering.

Het is jammer dat de minister zich niet meer zal moeten verdedigen voor al zijn misstappen. Maar ook als burgemeester mag hij ons op zijn weg verwachten. We vinden het deontologisch volledig fout dat een minister zijn ambt op deze manier misbruikt voor het eigen postje in Mechelen. ACOD LRB zal nauwlettend toekijken op hoe zijn lokaal beleid zal evolueren, welke salarisschalen hij zal toekennen aan de vazallen die op zijn kabinet zaten en welke verantwoording hij zal gebruiken om zich te ontdoen van onafhankelijke ambtenaren.

En voor de Mechelaars: wij voelen met jullie mee.

Lees ook Minister die weer burgemeester wordt? Maak eerst werk van een ontluizingsperiode