Actueel
Lettertypes/grootte

Op het EVV-congres (Europees Verbond van Vakverenigingen*) in Berlijn werd een petitie opgestart in kader van het nieuwe economisch beleid en de mogelijke nieuwe besparingspolitiek van de Europese Commissie:

Bezuinigingen zijn terug van weggeweest en zullen werknemers in heel Europa hard treffen. Steun ons in onze strijd tegen Bezuinigingen 2.0.

Bezuinigingen leiden tot meer armoede, meer mensen die hun huis verliezen en meer mensen die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Dit pikken wij niet!

Samen kunnen we een economie opbouwen voor de mensen en de planeet. De werkenden zijn het beu om de rijken almaar rijker te maken.

Wij eisen een nieuw economisch en sociaal model dat de werkenden centraal stelt. We hebben échte verandering nodig, geen terugkeer naar het destructieve beleid van schadelijke terugdringingen van tekorten. Sociale dialoog is van cruciaal belang.

We zullen deze petitie bezorgen aan de Europese Commissie en aan de regeringen van alle landen waar ook maar één ondertekenaar is. Het EVV en zijn leden eisen:

  • Geen terugkeer naar bezuinigingen
  • Investeringen in beter betaalde, duurzame banen die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen
  • Geen overheidssubsidies zonder sociale voorwaarden
  • Een eerlijkere economie voor iedereen

De werkenden hebben geen geld voor een jacht, ze verdienen een eerlijker deel van de rijkdom die ze creëren.

We willen jullie vragen om deze petitie te onderschrijven via de link: Stop Bezuinigingen 2.0 | Action-Europe (rechtsboven op de pagina kan je de taal wijzigen)