Napo in... de sluitmoordenaars

Actueel
Lettertypes/grootte

In 2016 sloegen verschillende Europese organisaties de handen in elkaar voor preventie van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. In een eerste fase gebeurde er onderzoek naar risico's en preventiemogelijkheden. Het stappenplan komt nu in een volgende fase met sensibilisering en aanpak in de praktijk.

In deze fase stellen de partners zich vier doelen:

  1. Bedrijven en werknemers bewust maken van de risicovolle situaties en de noodzaak van preventieve acties.
  2. Hulp en steun bieden voor het opzetten van preventieve acties.
  3. Relevante partners en belanghebbenden bewegen om inspanningen te verhogen binnen Europa.
  4. Inovatie bewerkstelligen om de kloof tussen wetenschap en bedrijfsnoden te dichten.

Onderschat gevaar

De campagne richt zich nu op vaak onderschatte risico's op het werk. Risico's waarbij de gevolgen nefast kunnen zijn op langere termijn.

Het gaat daarbij om blootstelling aan:

  • Silicastof (kwartsstof) tijdens het slijpen.
  • Uitlaatgassen van dieselmotoren e.d.
  • Lasrook.
  • Stof van hardhout.

Het gaat dus om vrij courrante beroepen zoals bouwvakkers, houtbewerkers, monteurs, e.d.

Bekijk het animatiefilmpje van Napo en zijn collega's dat de risico's en preventiemaatregelen in beeld brengt.

Meer info over de campagne.

Meer info over het Europees stappenplan ter preventie van werkgerelateerde kankers en antimatiefilmpje over de gevolgde weg (in het Engels). 

Alle filmpjes van Napo