Actueel
Lettertypes/grootte

Op vrijdag 16 december 2022 trekken ABVV, ACV en ACLVB samen de straat op voor meer koopkracht. 

VOOR BRUTO LOONSVERHOGINGEN

De loonnormwet blokkeert onze lonen voor de komende jaren! De winstmarges van sommige Belgische bedrijven breken tegelijkertijd records. Wij willen, waar dat mogelijk is, over échte loonsverhogingen kunnen onderhandelen.
Daarom moeten we af van de loonnormwet. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gaf ons al gelijk.

VOOR EEN BEVRIEZING VAN DE ENERGIEPRIJZEN

Europa blijft dralen met een voldoende laag prijsplafond voor gas. Daarom moet België zelf in actie schieten om de energierekening van de gezinnen meer te verlichten.

VOOR MEER BELASTINGINKOMSTEN UIT KAPITAAL

De minister van Financiën stelt een fiscale hervorming voor die kapitaalinkomsten meer zou laten bijdragen.
Wij roepen de regering op om werk te maken van een belastingverschuiving, opdat werknemers netto meer overhouden en kapitaal, bedrijven en vermogens meer bijdragen.

VOOR DE AUTOMATISCHE LOONINDEXERING

De werkgevers doen er alles aan om de automatische loonindexering in vraag te stellen. De automatische indexering van lonen, wedden en sociale uitkeringen is niet onderhandelbaar! Het is een bescherming tegen koopkrachtverlies.

VOOR EEN VROUWVRIENDELIJKE PENSIOENHERVORMING

Ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof en perioden van werkloosheid moeten meetellen voor toegang tot het minimumpensioen.

VOOR HET BEHOUD VAN BESTAANDE TIJDSKREDIET

De regering maakt de combinatie van privé- en beroepsleven moeilijker door tijdskrediet voor kinderopvang in te perken.
Alle evaluaties tonen nochtans dat de bestaande tijdskredietregelingen net uitgebreid zouden moeten worden.

TEGEN DE UITBREIDING VAN DE FLEXI-JOBS

Werknemers worden niet beter van onzekere jobs. Ze verdienen échte, volwaardige jobs, met fatsoenlijke lonen.

WIJ STOPPEN NIET,
zolang de werknemers niet krijgen wat ze verdienen!

Download  pdf 20221216 Pamflet betoging koopkracht (963 KB)

Zie ook info ABVV

Praktisch

Wat? Nationale betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Wanneer? Vrijdag 16 december om 10 uur.

Waar? Vertrek aan het Noordstation Brussel.

Leden van ACOD LRB die deelnemen aan de betoging en hierdoor loonverlies lijden, ontvangen een stakersvergoeding. Afwezigheden op het moment van de betoging zijn gedekt door een stakingsaanzegging.
Ook je treinticket mag je bezorgen aan ACOD LRB voor terugbetaling (vermeld je naam en banknummer).