Foto: Cepren via Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

De re-integratietrajecten om langdurige zieken sneller terug naar de werkvloer te halen, eindigden te vaak met een ontslag om medische overmacht. Een ontslag waarbij de werkgever geen verbrekingsvergoeding moet betalen. Vanaf 28 november wordt het ontslag om medische overmacht losgekoppeld van de re-integratie. En dat is een goede zaak.

Een werkgever kan iemand niet ontslaan omwille van ziekte. Discriminatie op basis van gezondheid is immers verboden.

Hij kan wel inroepen dat de langdurige afwezigheid een negatieve impact heeft op de continuïteit van het werk of de werkorganisatie. Gaat hij over tot ontslag dan is hij een opzeg of verbrekingsvergoeding verschuldigd.

Voormalige minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkte de procedure voor de re-integratie van langdurige zieken verder uit. Daarbij werd het ontslag om medische overmacht gekoppeld aan het re-integratietraject. Kon een werkgever aantonen dat re-integratie van een werknemer niet mogelijk was, dan volgde ontslag om medische overmacht. Bij deze vorm van ontslag is de werkgever geen opzeg of verbreking verschuldigd. De arbeidsoverneenkomst stopt onmiddellijk.

In de praktijk gebruikten werkgevers deze procedure maar al te graag om werknemers met gezondheidsproblemen zonder één euro te ontslaan. Ook al hadden mensen een lange loopbaan of waren hun gezondheidsproblemen gevolg van het werk.
Samen met het ABVV heeft ACOD deze vorm van ontslag steeds onbillijk gevonden. 

Na de wijziging van de re-integratieprocedure in oktober heeft de wetgever nu ook gesleuteld aan het ontslag om medische overmacht.

Nieuwe voorwaarden

Ontslag om medische overmacht wordt door de wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid losgekoppeld van de re-integratieprocedures. 

De procedure voor ontslag om medische overmacht kan voortaan slechts gestart worden:

  • Na negen maanden langdurige ziekte.
  • Indien er geen re-integratietraject loopt.
  • Voorwaarden: de werknemer is definitief ongeschikt voor zijn job, er is geen mogelijkheid om taken aan te passen of de werknemer weigert aangepast werk.

De wet werd op 18 november gepubliceerd en gaat in op 28 november 2022.

Meer info