Foto:Ingrid via Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Vanaf 28 november 2022 wijzigt de wetgeving in verband met arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Een medisch getuigschrift is niet langer verplicht.

Tijdens de coronapandemie vroegen artsen om voor hen de administratieve last te verkleinen. Concreet kwam de vraag om het medisch getuigschrift af te schaffen voor één dag ziekte.

De wet van 30 oktober houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid werd op 18 november gepubliceerd en treedt in werking op 28 november 2022.

Wat wijzigt er?

Waar een verplichting bestaat om een medisch getuigschrift voor te leggen bij ziekte, zullen werknemers drie keer per kalenderjaar vrijgesteld worden van die verplichting voor de eerste dag ziekte.

Dit geldt zowel voor een ziekte van één dag als voor de eerste dag van een langere ziekteperiode. Meer gunstige regelingen blijven behouden.

Enkel kleinere ondernemingen met minder dan 50 werknemers kunnen hier nog van afwijken.

ACOD zal dit opvolgen via het overleg met de diverse besturen.

Meer info over de nieuwe wet