Cover Generieke gids

Actueel
Lettertypes/grootte

Op 18 december besliste het Overlegcomité om in de huidige situatie geen versoepelingen door te voeren voor de coronamaatregelen. Omdat de cijfers niet verder dalen komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle op de bestaande regels. Dit laatste punt gaat vooral over het verplicht telewerken. 

In de communicatie van het Crisiscentrum kan je het volgende lezen:

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden.

De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW) zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.

Het is goed dat de rol van het CPBW erkenning krijgt in de strijd tegen corona. Op vele plaatsen zetten vakbondsmilitanten en comitéleden zich al van bij het begin in voor coronaveilig werken. ACOD LRB bundelt voor haar militanten de relevante info en bezorgde hen ook de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Heb je vragen of bedenkingen over de veiligheid op je werk: contacteer je ACOD-afgevaardigde of neem contact op met ons lokaal kantoor.

Telewerk verplicht, geen keuze werkgever

Ook de Hoge Raad voor Preventie op het werk wijst op het verplicht karakter van telewerk. Hun oproep stelt dat het geen keuze is van de werkgevers om hun werknemers als dan niet te laten thuiswerken, maar een wettelijke verplichting. Telethuiswerk gaat boven andere preventiemaatregelen omdat het risico om besmet te geraken op het werk aan de bron wegneemt. Daarnaast verhindert de maatregel ook dat mensen op weg van en naar het werk besmet geraken.

Inspectie

De toenemende filedrukte was ook voor de arbeidsinspectie een reden om strenger te controleren op telewerk. De FOD WASO zet dagelijks een 500tal inspecteurs in. Zij zullen controles doen op de strategie die bedrijven volgen en nagaan op basis van aanwezigheidslijsten of het thuiswerk in de praktijk ook maximaal gebeurt.

De voorbije maanden werden 20.400 bedrijven bezocht voor controle op naleving van de coronamaatregelen. Hierbij werden bijna 9.500 inbreuken vastgesteld.
De belangrijkste pijnpunten op de werkvloer zijn: afstand houden en verluchting. 

In januari 2021 komen er controle flitsbezoeken in verband met de verplichting om maximaal thuis te werken.

Lees meer op de website van Prebes