Foto: Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Vakbonden en werkgevers tekenden op 14 december 2020 een akkoord met de Vlaamse regering. Er komt 190 miljoen euro eenmalige middelen voor relance op de arbeidsmarkt. Het Vlaams ABVV is tevreden met dit akkoord, maar waarschuwt dat dit slechts een eerste stap kan zijn.

Het akkoord gaat over drie aspecten:

+100 miljoen voor opleiding

Meer dan de helft van het budget gaat naar extra opleiding voor werknemers en werklozen in 2021. 10 miljoen daarvan is expliciet voorzien voor een versterking van het Vlaams Opleidingsverlof voor werknemers.

Aanbod tijdelijk werklozen blijft vrijwillig

Tijdelijke werklozen zijn een van de slachtoffers van de crisis, niet de zondebok. Ook zij krijgen extra steun, opleiding en begeleiding. Dankzij het ABVV is en blijft elk aanbod voor hen volstrekt vrijwillig.

Extra middelen voor arbeidsbemiddeling

Veel van het budget gaat verder ook naar de VDAB. Broodnodig na de besparingen van de voorgaande jaren en zo kan ook wie zijn job definitief verloren is begeleiding krijgen naar een nieuwe baan.

Middelen voor e-leren en e-inclusie

Er wordt ook geïnvesteerd in digitalisering: meer e-leren, een digitale opleidingsdatabank en maatregelen rond e-inclusie voor wie dreigt achter te blijven.

Uitvoering actielijst mensen met migratieachtergrond

Nog iets waar we op hebben gehamerd:opnieuw meer aandacht voor de ongelijke kansen van mensen met migratieachtergrond in onderwijs en arbeidsmarkt. De lijst acties die we in 2019 afspraken met de werkgevers komt eindelijk terug op tafel.

Slechts een eerste stap

Het ABVV is tevreden met de investering die nu gedaan wordt, maar het werk is verre van af. We zien drie dringende prioriteiten voor de Vlaamse regering:

  1. Qua sociale maatregelen (inkomensondersteuning, woonproblematiek, armoede,...) scoort het Vlaamse relancebeleid slecht; Ook daar vragen we inspanningen en overleg.
  2. Werkdruk en werkbaar werk vragen in de huidige omstandigheden dringend aandacht, een aspect dat in dit akkoord helaas sterk onderbelicht blijft. na de 100 miljoen voor opleiding willen we in de toekomst ook 100 miljoen voor een Vlaams fonds werkbaar werk.
  3. We verwachten van de Vlaamse overheid dat zij constructief samenwerkt met de andere beleidsniveaus om de noodzakelijke investeringen in jobcreatie en -behoud te realiseren en dat ze verder sociaal overleg pleegt hierover. Laat het geruzie tussen beleidsniveaus maar achterwege.

Downlouad het pamflet:  document 20201214 Alle Hens aan dek (314 KB)