Politie
Lettertypes/grootte

Beste minister, in de kranten lezen wij dat de lonen van de politiemensen gemiddeld 5% zullen stijgen met dit historisch akkoord. In de tabellen die we van de overheid kregen zien we dat de inspecteur gemiddeld 68,16 euro per maand bij krijgt. Als dat 5% is dan zou het huidige netto loon gemiddeld 1363,20 euro zijn. Gelukkig klopt dat niet!

Wanneer we naar de nettowedde kijken van een inspecteur die pas afgestudeerd is, dan krijgt die ongeveer 1828,87 euro per maand als ongehuwde. Volgens ons betekent de netto opslag van 68,18 euro dan een verhoging van 3,7 % en geen 5%. Zelfs met afronden kom je niet aan 5%. Wanneer je kijkt naar het loon van een inspecteur aan het einde van zijn carrière dan verdient diezelfde inspecteur, nu gescheiden en opnieuw alleenstaande, ongeveer 2646,86 euro per maand. Die 68,18 euro is nog 2,6 %. 

As je weet dat de lonen in de privé in die 20 jaar met meer dan 20% gestegen zijn, is het echt heel hard slikken om dit een historisch akkoord te noemen.

Als het aan ons ligt gaan we dan ook opnieuw actie voeren en deze keer met al het personeel en niet alleen met de afgevaardigden zoals in het gemeenschappelijk front beslist werd. Daarom hebben we een stakingsaanzegging ingediend, die tenzij er betere voorstellen komen, zal ingaan op 15 februari.